Seniorforsker

Pål Olsvik

Pål Olsvik ×
Pål Olsvik
E-post:
Pal.Olsvik@nifes.no
Telefon:
+4741459367
Avdeling:
Fiskeernæring
Trygt fôr

Som økotoksikolog forsker jeg på hvordan miljøgifter påvirker fisk. Aktiviteten dekker et vidt spekter av miljøgifter, med fokus er på kjemikalier som en ofte finner i forhøyet nivå i fiskefôr og i fisk, og som derfor kan utgjøre et problem for fiskehelse og sjømattrygghet.

Arbeidsområde
Utvalgte publikasjoner
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner

Hovedfokus i min forskning er hvordan miljøgifter og stress påvirker genekspresjon og dermed indirekte proteinsyntese, i villfanget fisk og i oppdrettsfisk. Målet med denne forskningen er å se på cellulære mekanismer og i hvilken grad de er påvirket av miljøgifter. De viktigste detoksifiseringsorganene som akkumulerer de høyeste konsentrasjoner av de fleste miljøgifter, som lever og nyre, er derfor av spesiell interesse. Mekanismestudier (”mode of action”) vil si noe om hvilke systemer som påvirkes i cellene, og kan identifisere biomarkører som kan brukes senere i fiskeforsøk og i overvåkningprogrammer. In vitro cellekultur forsøk er ofte nyttige for å søke etter nye biomarkører, og er også spesielt egnet til cocktail-effekt studier av flere miljøgifter sammen, og for interaksjonsstudier mellom miljøgifter og næringsstoffer.
 • Arter: laks, ørret, regnbueørret, torsk, sei, hyse, brosme, lake, sild, makrell, hummer, reker

 • Tungmetaller: Cd, Hg (MeHg), Cu, Cr

 • Organiske miljøgifter og pesticider: dioksiner, PCB, bromerte flammehemmere, PFOS, ftalater, endosulfan, klorpyrifos, pirimifos, teflubenzuron

 • Metoder: toksikogenomikk (genekspresjon - RT-qPCR, microarray, RNA-seq), proteomikk, metabolomikk

 • Mekanismer: detoksifisering, oksidativt stress, epigenetikk

 • Pågående forskning: in vitro mekanisme studier, cocktail-effekter, interaksjonsstudier mellom miljøgifter og næringsstoff, gruvedrift- marine resipienter og sjømattrygghet (tungmetaller og prosesskjemikalier), effekt av lakselusmiddel på fisk og krepsdyr


 

• Olsvik, P.A., Fumière, O., Margry, R.J.C.F., Berben, G., Larsen, N., Alm, M., Berntssen, M.H.G., 2017. Multi-laboratory evaluation of a PCR method for detection of ruminant DNA in commercial processed animal proteins. Food Control, 73, 140-146.

• Olsvik, P.A., Berntssen, M.H., Søfteland, L., 2016. In vitro toxicity of pirimiphos-methyl in Atlantic salmon hepatocytes. Toxicology In Vitro, 10.1016/j.tiv.2016.11.008.

• Olsvik, P.A., Samuelsen, O.B., Agnalt, A.L., Lunestad, B.T., 2015. Transcriptional responses to teflubenzuron exposure in European lobster (Homarus gammarus). Aquatic Toxicology 167, 143-156.

• Olsvik, P.A., Berntssen, M.H., Søfteland, L., 2015. Modifying effects of vitamin E on chlorpyrifos toxicity in Atlantic salmon. PLoS ONE 10, e0119250.

• Olsvik, P.A., Williams, T.D., Tung, H.S., Mirbahai, L., Sanden, M., Skjærven, K.H., Ellingsen, S., 2014. Impacts of TCDD and MeHg on DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) across two generations. Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology, 165, 17-27.

• Olsvik, P.A., Vikeså, V., Lie, K.K., Hevrøy, E.M., 2013. Transcriptional responses to temperature and low oxygen stress in Atlantic salmon studied with next-generation sequencing technology. BMC Genomics. 2013, 14(1):817.

• Olsvik, P.A., Lindgren, M., Maage, A., 2013. Mercury contamination in deep-water fish: Transcriptional responses in tusk (Brosme brosme) from a fjord gradient. Aquatic Toxicology, 144-145:172-85.

• Olsvik, P.A., Hemre, G.I., Waagbo, R., 2013. Exploring early micronutrient deficiencies in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by next-generation sequencing Technology - From black box to functional genomics. PLoS One 8, e69461.

• Olsvik, P.A., Samuelsen, O.B., Erdal, A., Holmelid, B., Lunestad, B.T., 2013. Toxicological assessment of the anti-salmon lice drug diflubenzuron on Atlantic cod Gadus morhua. Diseases of Aquatic Organisms, 105, 27-43.

• Olsvik, P.A., Berg, V., Lyche, J.L., 2013. Transcriptional profiling in burbot (Lota lota) from Lake Mjøsa - A Norwegian Lake contaminated by several organic pollutants. Ecotoxicology and Environmental Safety, 92, 94-103.

• Olsvik, P.A., Lie, K.K., Nordtug, T., Hansen, B.H., 2012. Is chemically dispersed oil more toxic to Atlantic cod (Gadus morhua) larvae than mechanically dispersed oil? BMC Genomics, 2012, 13:702, doi:10.1186/1471-2164-13-702.

• Olsvik, P.A., Amlund, H., Torstensen, B. 2011. Dietary lipids modulate methylmercury toxicity in Atlantic salmon. Food and Chemical Toxicology, 49(12), 3258-71.

• Olsvik, P.A., Brattås, M., Lie, K.K., Goksøyr, A. 2011. Transcriptional responses in juvenile Atlantic cod (Gadus morhua) after exposure to mercury-contaminated sediments obtained near the wreck of the German WW2 submarine U-864, and from Bergen Harbor, Western Norway. Chemosphere, 83, 552-563.

• Olsvik, P.A., Kroglund, F., Finstad, B., Kristensen, T. 2010. Effects of the fungicide azoxystrobin on Altantic salmon (Salmo salar L.) smolt. Ecotoxicology and Environmental Safety, 73(8), 1852-61.

 • 2015


  Pål Asgeir Olsvik, Henning Andre Urke, Tom Ole Nilsen, John Birger Ulvund, Torstein Kristensen

  Effects of mining chemicals on fish: exposure to tailings containing Lilaflot D817M induces CYP1A transcription in Atlantic salmon smolt

  BMC Research Notes; Volum 8.(1)
  • År: 2015

  Pål Asgeir Olsvik, Ole Bent Samuelsen, Ann-Lisbeth Agnalt, Bjørn Tore Lunestad

  Transcriptional responses to teflubenzuron exposure in European lobster (Homarus gammarus)

  Aquatic Toxicology; Volum 167. S. 143-156
  • År: 2015

  Pål Asgeir Olsvik, Marc Berntssen, Rune Waagbø, Ernst Morten Hevrøy, Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland

  The mining chemical Polydadmac is cytotoxic but does not interferewith Cu-induced toxicity in Atlantic salmon hepatocytes

  Toxicology in Vitro; Volum 30. S. 492-505
  • År: 2015

  Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland, Marc Berntssen, Jennifer A. Kirwan, Trond Røvik Størseth, Mark.R. Viant, Bente Elisabeth Torstensen, Rune Waagbø, Pål Asgeir Olsvik

  Omega-3 and alpha-tocopherol provide more protection against contaminants in novel feeds for Atlantic salmon (Salmo salar L.) than omega-6 and gamma tocopherol

  Toxicology reports;
  • År: 2015

  Samuel Penglase, Kristin Hamre, Pål Asgeir Olsvik, Espen Grøtan, Andreas Hoel Nordgreen

  Rotifers enriched with iodine, copper and manganese had no effect on larval cod (Gadus morhua) growth, mineral status or redox system gene mRNA levels

  Aquaculture Research; Volum 46.(8) S. 1793-1800
  • År: 2015

  Pål Asgeir Olsvik, Marc Berntssen, Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland

  Modifying effects of vitamin E on chlorpyrifos toxicity in Atlantic salmon

  PLoS ONE; Volum 10.(3)
  • År: 2015

  Pål Asgeir Olsvik, Heidi Amlund, Øystein Sæle, Ståle Ellingsen, Kaja Helvik Skjærven

  Impact of dietary selenium on methylmercury toxicity in juvenile Atlantic cod: A transcriptional survey

  Chemosphere; Volum 120. S. 199-205
  • År: 2015

  Ernst Morten Hevrøy, Cristian K. Tipsmark, Sofie C. Remø, Tom Johnny Hansen, Miki Fukuda, Thomas Torgersen, Vibeke Vikeså, Pål Asgeir Olsvik, Rune Waagbø, Munetaka Shimizu

  Role of the GH-IGF-1 system in Atlantic salmon and rainbow trout postsmolts at elevated water temperature

  Comparative Biochemistry and Physiology A; Volum 188. S. 127-138
  • År: 2015
 • 2014


  Kaja Helvik Skjærven, Kristin Hamre, Samuel Penglase, Roderick Nigel Finn, Pål Asgeir Olsvik

  Thermal stress alters expression of genes involved in one carbon and DNA methylation pathways in Atlantic cod embryos

  Comparative Biochemistry and Physiology A; Volum 173. S. 17-27
  • År: 2014

  Marta Eide, Odd Andre Karlsen, Harald Kryvi, Pål Asgeir Olsvik, Anders Goksøyr

  Precision-cut liver slices of Atlantic cod (Gadus morhua): An in vitro system for studying the effects of environmental contaminants

  Aquatic Toxicology; Volum 153. S. 110-115
  • År: 2014

  Pål Asgeir Olsvik, Robin Ørnsrud, Bjørn Tore Lunestad, Nils Steine, Børge Nilsen Fredriksen

  Transcriptional responses in Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to deltamethrin, alone or in combination with azamethiphos

  Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology; Volum 162.(1) S. 23-33
  • År: 2014

  Elisabeth Holen, Pål Asgeir Olsvik

  Aryl hydrocarbon receptor protein and Cyp1A1 gene induction by LPS and phenanthrene in Atlantic cod (Gadus morhua) head kidney cells

  Fish and Shellfish Immunology; Volum 40.(2) S. 384-391
  • År: 2014

  Sofie C. Remø, Ernst Morten Hevrøy, Pål Asgeir Olsvik, Ramón Fontanillas, Olav Breck, Rune Waagbø

  Dietary histidine requirement to reduce the risk and severity of cataracts is higher than the requirement for growth in Atlantic salmon smolts, independently of the dietary lipid source

  British Journal of Nutrition; Volum 111.(10) S. 1759-1772
  • År: 2014

  Pål Asgeir Olsvik, Timothy Williams, Hai-Shan Tung, Leda Mirbahai, Monica Sanden, Kaja Helvik Skjærven, Ståle Ellingsen

  Impacts of TCDD and MeHg on DNA methylation in zebrafish (Danio rerio) across two generations

  Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology; Volum 165. S. 17-27
  • År: 2014

  Kristin Hamre, Samuel Penglase, Josef Daniel Rasinger, Kaja Helvik Skjærven, Pål Asgeir Olsvik

  Ontogeny of redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) larvae

  Free Radical Biology & Medicine; Volum 73. S. 337-348
  • År: 2014

  Liv Ingeborg Rosvoll Søfteland, Jennifer A. Kirwan, Tiago S.F. Hori, Trond Røvik Størseth, Ulf Sommer, Marc Berntssen, Mark.R. Viant, Matthew L. Rise, Rune Waagbø, Bente Elisabeth Torstensen, Marije Booman, Pål Asgeir Olsvik

  Toxicological effect of single contaminants and contaminant mixtures associated with plant ingredients in novel salmon feeds

  Food and Chemical Toxicology; Volum 73. S. 157-174
  • År: 2014
 • 2013


  Fekadu Yadetie, Odd Andre Karlsen, Anders Lanzén, Karin Berg, Pål Asgeir Olsvik, Christer Hogstrand, Anders Goksøyr

  Global transcriptome analysis of Atlantic cod (Gadus morhua) liver after in vivo methylmercury exposure suggests effects on energy metabolism pathways

  Aquatic Toxicology; Volum 126. S. 314-325
  • År: 2013

  Øystein Sæle, Andreas Hoel Nordgreen, Pål Asgeir Olsvik, Jan Idar Hjelle, Torstein Harboe, Kristin Hamre

  Toxic effects of dietary hydrolysed lipids: an in vivo study on fish larvae

  British Journal of Nutrition; Volum 109.(6) S. 1071-1081
  • År: 2013

  Kaja Helvik Skjærven, Samuel Penglase, Pål Asgeir Olsvik, Kristin Hamre

  Redox regulation in Atlantic cod (Gadus morhua) embryos developing under normal and heat-stressed conditions

  Free Radical Biology & Medicine; Volum 57. S. 29-38
  • År: 2013

  Ann-Cecilie Hansen, Pål Asgeir Olsvik, Gro Ingunn Hemre

  Effect of different dietary vitamin B12 levels on their retention in the body of zebrafish Danio rerio and on the gene expression of vitamin B12 binding proteins

  Aquaculture Nutrition; Volum 19.(3) S. 413-420
  • År: 2013

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer