Forsker (PhD)

Maria Wik Markhus

Maria Wik Markhus ×
Maria Wik Markhus
E-post:
Maria.Wik.Markhus@nifes.no
Telefon:
+4792457469
Avdeling:
Trygg og sunn sjømat
Humane studier

Forsker på sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus i svangerskapet og mors mentale helse, samt sammenhengen mellom kosthold og ernæringsstatus hos mor og spedbarnets ernæringsstatus og dets mentale utvikling.

Arbeidsområde
Prosjekter
Vitenskaplige publikasjoner

Jeg er fortiden ansatt som stipendiat ved NIFES. Siden 2009 har jeg arbeidet på prosjektet "Kosthold, mental helse og spedbarns utvikling". Det er et tverrfaglig sammarbeidsprosjekt med spedbarnspsykologer ved RKBU, Uni Helse i Bergen. Sammen har vi designet og utført en longitudinaell observasjonsstudie med fire måletidspunkt hvor vi har fulgt kvinner fra graviditeten (gestasjonsuke 28) til og med barnets første leveår (ved 3-, 6 og 12 mnd). I studien ble blandt annet kostholdet til mødre og barn registrert, blod-, hår og urinprøver ble tatt, og depresjonsskåre på mødre og utviklingstester på barna ble utført.

Sammen med kollegaer på NIFES og ved RKBU, samt masterstudenter, arbeider vi kontinuerlig med data fra studien og publiserer jevnlig vitenskapelige artikler i internasjonale per-view tidsskrifter.

I min doktorgrad er det særlig kostholdsmetoden som er brukt for å monitorere mødrenes sjømatinntak (1), mødrenes fettsyrestatus i graviditet og postpartum og sjømatens eventuelle implikasjon på omega-3 stausen i mors blod (2) og sammenhengen mellom mødrenes omega-3 status i graviditeten og deres depresjonsskåre etter fødsel (3), som belyses.


 • 2015


  Maria Wik, Josef Daniel Rasinger, Marian Kjellevold Malde, Livar Frøyland, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Ingvild Eide Graff

  Docosahexaenoic Acid Status in Pregnancy Determines the Maternal Docosahexaenoic Acid Status 3-, 6- and 12 Months Postpartum. Results from a Longitudinal Observational Study

  PLoS ONE; Volum 10.(9)
  • År: 2015
 • 2013


  Maria Wik, Ingvild Eide Graff, Lisbeth Dahl, Camilla Fløysvik Seldal, Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Establishment of a seafood index to assess the seafood consumption in pregnant women

  Food & Nutrition Research; Volum 57:19272.
  • År: 2013

  Maria Wik, Siv Skotheim, Ingvild Eide Graff, Livar Frøyland, Hanne Cecilie Braarud, Kjell Morten Stormark, Marian Kjellevold Malde

  Low 0mega-3 index in pregnancy is a possible biological risk factor for postpartum depression

  PLoS ONE; Volum 8.(7)
  • År: 2013

  Siv Skotheim, Hanne Cecilie Braarud, Kjartan Høie, Maria Wik, Marian Kjellevold Malde, Ingvild Eide Graff, Jan Øystein Berle, Kjell Morten Stormark

  Subclinical levels of maternal depression and infant sensitivity to social contingency

  Infant Behavior and Development; Volum 36.(3) S. 419-426
  • År: 2013

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer