Du søkte på arsen og fikk 34 treff

Viser side 3 av 4

Miljøgifter i sjømat frå Vatsfjorden

Sjømat frå Vatsfjorden i Rogaland ser ut til å innehalde omlag same nivå av miljøgifter som prøver frå andre fjordar på Vestlandet.

Høyt innhold av PCB i torskelever

Det er høyt innhold av PCB i torskelever i Ølenfjorden, viser en ny rapport for 2011.

Hva overføres av uønskede stoff fra fôret til fiskefileten?

Noen av de uønskede stoffene som finnes i fôr kan overføres til den spiselige delen av fisken og påvirke mattryggheten.

Lite tungmetall i torsk

Tungmetallnivå i torsk tatt i Salten i Nordland er svært låge.

Lite kadmium i fisk i Saltenområdet

En ny undersøkelse viser at filet fra brosme, kveite og uer fra området nord for Bodø har lave nivå av kadmium, til tross for høye nivå i krabbe fra samme område.

Unikt løft for sjømattryggleik

Filet frå nordsjøsild, sei og torsk har låge nivå av miljøgifter og er trygg sjømat. Det viser tre basisundersøkingar NIFES har gjort over dei siste tre åra.

Høyt innhold av kvikksølv i dypvannsfisk i Hardangerfjorden

En ny undersøkelse viser at det er høye nivåer av kvikksølv i brosme og blålange fra ulike posisjoner i Hardangerfjorden.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer