Du søkte på arsen og fikk 34 treff

Viser side 2 av 4

Forsker på metaller i sjømat

Forsker Amund Måge har spesialisert seg på metaller i sjømat. Metaller i sjømat kan være både bra og ikke bra. Det er viktig å vite noe om hva dette betyr for sjømattryggheten, mener han.

Lavt nivå av fremmedstoffer og varierende mikrobiologisk kvalitet av sushi

NIFES har analysert prøver av ulike sushi-produkter. Den mikrobiologiske kvaliteten av produktene var varierende. Innholdet av fremmedstoffer i prøvene var generelt lavt, og ingen hadde et innhold av fremmedstoffer som overskred EUs øvre grenseverdier, der slike er etablert.

Få overskridelser i norsk fiskefôr

Resultatene fra overvåkningen av norsk fiskefôr viste få overskridelser. Nytt av året er også at flere muggsoppgifter og plantevernmidler er inkludert i fôrovervåkningen.

Svært høye nivåer av uønskede stoffer i kveite over 100 kilo

I store kveiter over 100 kilo er det svært høye nivåer av uønskede stoffer, viser en ny kartlegging.

Store skilnader i nivå av miljøgifter i marine oljer

Ei undersøking av uønskte stoff i marine oljer viser at det er store skilnader i nivåa i dei undersøkte oljene. Ei havmusolje og ei kvalolje hadde nivå over grenseverdiane. NIFES varsla Mattilsynet om desse overskridingane straks dei ble oppdaga.

Lite kvikksølv i hermetisert tunfisk

Ingen av dei ti tunfiskprodukta NIFES har undersøkt hadde kvikksølvkonsentrasjonar over grenseverdi.

Mer salt i taco-produkter enn pakningen viser

Analyserte saltverdier, målt som natrium, var i flere av produktene høyere enn deklarerte verdier.

Ingen overskridelser av legemidler eller andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk

Resultatene fra overvåkningsprogrammet i 2013 viser at norsk oppdrettsfisk er trygg å spise.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer