Foto: Helge Skodvin

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2015 å gi NIFES et skikkelig løft for å styrke kunnskapen om rester av plantevernmidler i fiskefôr og sjømat.

-Fôret er i stadig endring, og dagens fôr inneholder en stor og økende andel nye, landbaserte råvarer. Det er viktig at Norge er i forkant kunnskapsmessig, og det får vi muligheten til nå, sier forskningsdirektør Bente E. Torstensen

NIFES har målt 30 ulike plantevernmidler i oppdrettslaks i over 10 år, men denne satsingen gjør at vi kan bygge opp den nødvendige kunnskapen om de nye råvarene.

Skal screene for rester av plantevernmidler

I fremtidens fiskefôr vil det være nødvendig å bruke ulike råvarer fra hele verden, og satsingen fra regjeringen gir mulighet til å screene hvilke nye plantevernmidler vi kan finne i fôret. Dette skal vi gjøre ved å etablere en helt ny metode på NIFES. Når vi vet hvilke stoffer det er snakk om, kan vi finne ut hvilke mengder det dreier seg om. Denne kunnskapsoppbyggingen er svært viktig for god forvaltning av sjømatnæringen.

-Denne satsingen gir oss muligheten til å finne ut hvilke plantevernmidler som kan være en utfordring, og bidra til at det finnes et godt vitenskapelig grunnlag når EU skal fastsette grenseverdier for disse stoffene i fiskefôr og sjømat, avslutter Torstensen.

Tips en venn

Avbryt

Eposten er blitt sendt

Footer